Αρχική σελίδα » Συνεργασίες

Σημαντικές Συνεργασίες

 

 

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή εδώ, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο συνοδευτικός τόμος (Companion) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), δεκαέξι χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρωτοτύπου. Ο νέος αυτός τόμος περιλαμβάνει πρόσθετους δείκτες επάρκειας κατά επίπεδο γλωσσομάθειας για: την προφορική και γραπτή διάδραση, για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, καθώς και για το επίπεδο αρχαρίων –επίπεδο Α1-. Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, όπως π.χ. μέσω ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και μια πληθώρα νέων δεικτών για τη διαμεσολάβηση, στη διαμόρφωση των οποίων έπαιξε ουσιαστικό ρόλο η συνεργάτιδα του Κέντρου, της οποίας βιβλίο με αντικείμενο τη διαγλωσσική διαμεσολάβηση δημοσιεύτηκε το 2015 (Stathopoulou, M., Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing. Multilingual Matters). Το Κέντρο έλαβε μέρος –μαζί με 100 άλλα περίπου διεθνούς κύρους ιδρύματα—στην επικύρωση των δεικτών του ΚΕΠΑ. Η πληροφορία αναφέρεται εδώ.


 


Second Language Acquisition & Testing in Europe

 


The European Survey on Language Competences

 


Multilingualism for stable and prosperous societies

 


ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) & ΕΠΣ-ΞΓ****

 

**** Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) εκπονήθηκε στο πλαίσιο έργου του οποίου τη διαχείριση είχε αρχικά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ΕΠΣ-ΞΓ ολοκληρώθηκε σε μια πρώτη μορφή και εφαρμόστηκε πιλοτικά (2012-13). Στην συνέχεια, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου ανέλαβε την ολοκλήρωσή του με την ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης βάσης δεδομένων. Το ΕΠΣ-ΞΓ αναγνωρίστηκε το 2017 ως πρότυπο καλής πρακτικής (και δημιουργικής εφαρμογής του CEFR) από την αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η περιγραφή του έργου για το ΕΠΣ-ΞΓ στην αγγλική γλώσσα που ετοιμάστηκε για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΣτΕ είναι εδώ.