Αρχική σελίδα » Συνεργασίες » SLATE

Διεθνείς Συνεργασίες

SLATESecond Language Acquisition & Testing in Europe
http://www.slate.eu.org/

Το Second Language Acquisition & Testing in Europe είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο που δημιουργήθηκε με κοινό άξονα ενδιαφέροντος τη σχέση μεταξύ της μάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, των επιπέδων επάρκειας στη δεύτερη γλώσσα και της έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας. Περιλαμβάνει έργα τα οποία αφορούν σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες: Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Σουηδικά και Ελληνικά. Το βασικό ερώτημα που τίθεται και ερευνάται από τα συνεργαζόμενα μέρη του δικτύου (μεταξύ των οποίων το RCeL με το Σώμα Κειμένων του ΚΠΓ για την Αγγλική) είναι: «Ποια γλωσσικά χαρακτηριστικά της επίδοσης των μαθητών (σε ορισμένη γλώσσα) είναι τυπικά σε καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες» Για τη μελέτη του παραπάνω ερωτήματος, ακολουθείται κοινός ερευνητικός σχεδιασμός και υλοποιούνται συναφείς εργασίες, διαδικασίες και αναλύσεις από τις ερευνητικές ομάδες SLATE, έτσι ώστε τα ευρήματά τους να είναι συγκρίσιμα.

 

<Επιστροφή στις διεθνείς συνεργασίες>