Καλωσήλθατε

Το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας, διενεργεί έρευνα, εκπονεί δημοσιεύσεις, παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα και αναπτύσσει εφαρμογές για γλωσσική και γλωσσολογική έρευνα. Επίσης, προσφέρει υποστήριξη σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα του Υπουργείου Παιδείας άλλων οργανισμών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2004 είναι πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.

H Διευθύντρια                                                              Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Καθ. Β. Δενδρινού                                                        Επικ. καθ. Ε. Καραβά