Καλωσήλθατε

Το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας, διενεργεί έρευνα, εκπονεί δημοσιεύσεις, παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα, δημιουργεί /  αναπτύσσει ειδικά σταθμισμένα σώματα κειμένων, αξιοποιεί εφαρμογές για γλωσσική και γλωσσολογική έρευνα. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών μονάδων και εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 2004 είναι εξοπλισμένο με 10 θέσεις εργασίας, μικρή βιβλιοθήκη και αρχεία δεδομένων από τα έργα που έχει υλοποιήσει. Επίσης, είναι στελεχωμένο με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τα χρηματοδοτούμενα έργα που κάθε φορά εξασφαλίζει.

Ενδιαφερόμενοι οργανισμοί για συνεργασία με το Κέντρο ή την παροχή υπηρεσιών αποστέλλουν τα μηνύματά τους στη διεύθυνση rcel@enl.uoa.gr.

    H Διευθύντρια                                                              Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ομοτ. Καθ. Β. Δενδρινού                                                       Αναπλ. Καθ. Ε. Καραβά