Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του RCeL, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα:

Τηλ.: 210 7277770, 210 7277892 
Fax: 210 7277770
E-mail: rcel@enl.uoa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας
Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, Γραφείο 721
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
15784, Αθήνα