Αρχική σελίδα » Ποιοι είμαστε » Συνεργάτες

Προσωπικό

Διεύθυνση

Βασιλική Δενδρινού & Ευδοκία Καραβά

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μέλη ΔΕΠ: Βασιλική Μητσικοπούλου, Αγγελική Τζάννε & Θωμαή Αλεξίου, Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστήμονες-ερευνητές: Βούλα Γκοτσούλια, Μαίρη Δρόσου, Άντα Κόρδα, Τζένη Λιόντου, Μαρία Σταθοπούλο

Εκπαιδευτικοί σύμβουλοι: Μαργαρίτα Λεοντή, Δημήτρης Ζέππος, Βασίλης Χαρτζουλάκη

Σύμβουλοι για θέματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: Χρήστος Χαντζής, Σμαράγδα Παπαδοπούλου

Συγγραφείς-επιμελητές εκπαιδευτικού υλικού και θεμάτων αξιολόγησης γλωσσομάθειας: Sophie Athanasiadis, Bill Zorbas, Kathy Gould, Michael, Duckworth, Jane Mandalios, Luke Prodromou, Ian Robertson.