Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τους τίτλους και τις περιγραφές των ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες (project papers) και αναφορές (reports) εφόσον υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Έρευνας για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια ο στόχος της έρευνας που εκπονείται από μέρους τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας, την καθηγήτρια κα. Βασιλική Δενδρινού.