Αρχική σελίδα » Έρευνα » Για το ΚΠΓ

Έρευνα για το ΚΠΓ

Στο Κέντρο διεξάγεται συστηματική έρευνα με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την διενέργεια των εξετάσεων για το ΚΠΓ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά σε έργα όπως Ανάλυση των κειμένων και των δοκιμασιών εξέτασης του ΚΠΓ, Ανάλυση ερωτημάτων (Item analysis), Διερεύνηση στρατηγικών αντιμετώπισης από υποψηφίους των θεμάτων του ΚΠΓ, Οι απόψεις των υποψηφίων για τα τεστ του ΚΠΓ, Η ποιότητα της προφορικής και γραπτής εξέτασης και του βαθμολογικού έργου.

Τα μέλη ΔΕΠ που υποστηρίζουν τα έργα του Κέντρου και άλλοι εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες έχουν συμβάλει στη διεξαγωγή μεταπτυχιακής έρευνας με αφορμή τις εξετάσεις του ΚΠΓ. Συνεπώς, πλήθος διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών για ΜΔΕ, κυρίως στην αγγλική γλώσσα εκπονούνται ή έχουν ολοκληρωθεί. Βλ. εδώ