Αρχική σελίδα » Συνεργασίες » Surveylang

Διεθνείς Συνεργασίες

Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή 

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές Ικανότητες είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των πολιτικών υπέρ της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια αναλυτική στρατηγική για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Γλωσσικές Ικανότητες. Σκοπός της Έρευνας είναι να παρέχει στις συμμετέχουσες χώρες συγκριτικά δεδομένα για τις γλωσσικές ικανότητες καθώς επίσης και ενημέρωση σχετικά με τις καλές πρακτικές στην διδασκαλία ξένων γλωσσών. Αποτελεί επίσης ένα δείκτη με τον οποίο μετράται η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για την βελτίωση των εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 2011 και η Τελική Έκθεση με τα συγκριτικά αποτελέσματα για όλες τις συμμετέχουσες χώρες δημοσιεύτηκε το 2012. Για όσους ενδιαφέρονται, πατήστε εδώ

Το RCeL συμμετέχει στο έργο αφότου τα δεδομένα για την Έρευνα συλλέχθηκαν από τα 113 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρείχαν ένα δείγμα 3.200 μαθητών της Γ' Γυμνασίου που εξετάστηκαν στα αγγλικά και γαλλικά. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ομάδα που ορίστηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αφότου το RCeL ενεπλάκη στο έργο, η ερευνητική του ομάδα συμμετείχε ενεργά στις συναντήσεις της SurveyLang και στην ανάλυση των δεδομένων και αποτελεσμάτων της έρευνας. Η Τελική Εθνική Έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την Ελλάδα, έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

<Επιστροφή στις διεθνείς συνεργασίες>