Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.02.2013

Το δίκτυο LANGUAGE RICH EUROPE (LRE)

Το δίκτυο LANGUAGE RICH EUROPE (LRE) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το RCeL ως ο επίσημος εταίρος του δικτύου στην Ελλάδα συνδιοργάνωσε ημερίδα στην Αθήνα (Ιούνιος 2012) με στόχο την προβολή των εργασιών του LRE και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν διενεργηθεί στην Ελλάδα.

Το RCeL συνδιοργανώνει επίσης 3 Εργαστήρια, 2 εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2012. Τα θέματα των Εργαστηρίων αφορούν:

Το RCeL θα αποτελέσει επίσης μέρος της Ελληνικής αποστολής που θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Language Rich Europe το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 3-5 Δεκεμβρίου 2012.