Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.09.2012

Συνεργασία με το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Πλάκας

Το Κέντρο μας πρόκειται να συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Πλάκας.

Ο στόχος της συνεργασίας μας είναι πολλαπλός:

  • Θα γίνει συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής του «Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών»

  • Θα εφαρμοστεί ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για την προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο για τις εξετάσεις Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής του ΚΠΓ

  • Θα δημιουργηθούν από εμπειρογνώμονες του Κέντρου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα θα γίνονται μετά το κανονικό ωράριο του σχολείου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των ομίλων –ένας νέος θεσμός που προβλέπεται για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Οι όμιλοι λειτουργούν με ευθύνη των καθηγητών του σχολείου και απευθύνονται σε όσους μαθητές ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα  του κάθε ομίλου – ακόμη και σε μαθητές που φοιτούν σε άλλα σχολεία της περιοχής.