Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.02.2013

SURVEYLANG

Εκδήλωση για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του SURVEYLANG, μια ευρωπαϊκή έρευνα που αφορά στο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών των μαθητών των κρατών μελών της Ε.Ε. Η ελληνική συμμετοχή στην έρευνα περιέλαβε 113 σχολεία από τα οποία διαμορφώθηκε δείγμα 3200 μαθητών της Γ’ Γυμνασίου που εξετάσθηκαν στα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Κατά την τελική φάση της έρευνας, οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου έχουν την ευθύνη της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των τεστ και των δεδομένων των ερωτηματολογίων. Έχουν επίσης την ευθύνη σύνταξης της Εθνικής Έκθεσης, που θα ανατροφοδοτήσει την έκθεση της SurveyLang προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στοιχεία σχετικά με την έρευνα, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν στη χώρα μας τεκμηριωμένα δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση.