Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.02.2013

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η Αγγλική από την Α’ Δημοτικού σε Ελλάδα και άλλα κράτη της ΕΕ

14-16 Ιουνίου 2013

Στο συνέδριο θα κάνουν εισηγήσεις οι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που έχουν την ευθύνη ή συμμετέχουν στις ερευνητικές δράσεις του ΠΕΑΠ καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή του συνεδρίου θα αναρτηθούν προσεχώς.