Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.10.2012

Εργαστήρι «Πρακτικές πολυγλωσσίας στα ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και προτάσεις», 12 Νοεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με θέμα: «Πρακτικές πολυγλωσσίας στα ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και προτάσεις». Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνεισφέρει κριτικά στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για την προώθηση της πολυγλωσσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης θα διερευνηθεί αν υπάρχει στρατηγική ή πρακτικές για την προώθηση της πολυγλωσσίας στα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση και αντίστοιχους ιστοτόπους) αλλά και στα ιδιωτικά Μέσα. Το Εργαστήρι φιλοδοξεί να καταλήξει στη διατύπωση προτάσεων που θα αξιοποιηθούν από την επιστημονική ομάδα του LRE.

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, 10.00-14.00, στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Θόλου 5, στην Πλάκα.