Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.10.2012

Εργαστήρι «Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις», 03 Νοεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με θέμα: «Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις». Στόχος του Εργαστηρίου, στο οποίο θα λάβουν μέρος ειδικοί εμπειρογνώμονες, είναι να συνεισφέρει κριτικά στη μεταγενέστερη λήψη αποφάσεων για την προώθηση της πολυγλωσσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν ζητήματα εκπαιδευτικής γλωσσικής πολιτικής με στόχο τη διατύπωση προτάσεων που θα αξιοποιηθούν τόσο από την επιστημονική ομάδα της Δράσης «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στο Έργο «Νέες πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: Η εκμάθηση Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία», όσο και από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LRE.

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 10.30 – 14.30, στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30), στο αμφιθέατρο «Δρακόπουλος».