Αρχική σελίδα » Ποιοι είμαστε » Συνεργάτες » Χιλλ Μόιρα

Συνεργάτες RCeL

Χιλλ Μόιρα

Η Μόιρα Χιλλ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (M.Ed. TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, και πτυχίου στα Μαθηματικά (B.Sc. Mathematics) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Αξιολογητής Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ και στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Από το Μάιο του 2007 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο κέντρο έρευνας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την αξιολόγηση γλωσσομάθειας (RCeL). Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση αξιολογητών και την ακαδημαϊκή γραμματεία του έργου της επιμόρφωσης των αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Έχει εργαστεί ως Επιμορφώτρια Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ σε προγράμματα Εκπαίδευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας, ως Καθηγήτρια-Σύμβουλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), στο Πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας»,  και ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας σε μικρά παιδιά και ενήλικες σε διάφορα κέντρα ξένων γλωσσών. Επίσης, εργάστηκε ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Είναι Σύμβουλος Μεθοδολογίας της Ανοικτής και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και έχει γράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για προγράμματα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Καθηγητών του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα Μεθοδολογίας Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, Εκπαίδευσης Καθηγητών, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με αυτές τις επιστημονικές περιοχές.

 

<Επιστροφή στους συνεργάτες του RCeL>